Korpa
Pretraživanje
Sve veze
KorpaPretraživanjeSve veze

Ulica, element strukture i identiteta

 

Ulica, element strukture i identiteta

Darko Reba

ISBN: 978-86-83305-51-3
Format: 24 cm
Broj strana: 203
Povez: Broš
Izdavač: Orion Art
Godina izdanja: 2010.
Oblast: Arhitektura

Nema na zalihama

Knjiga Ulica – element strukture i identiteta se bazira na magistarskoj tezi autora Darka Rebe.u kojoj su analizirane ulice centralnih područja vojvođanskih gradova, istražujući njihovu strukturu i identite, kao bitne elemente urbane morfologije.

Princip istraživanja je detaljna analiza, kritička valorizacija i sistematizacija postojećeg stanja, kao i komparacija aspekata i elemenata ulica, sve u cilju razumevanja složenog i kompleksnog odnosa između izgrađenih struktura i otvorenih prostora kao integralnog i jedinstvenog urbanog sistema.

Glavna tema knjige je istraživanje ulice kao funkcionalnog, socijalnog i ambijentalnog elementa grada, ispitujući je kao polje slojevitih procesa koji u neprekidnoj transformaciji dobijaju svoju fizičnost, svoj izraz i lik, posebno naglašavajući njenu ulogu kao mesta socijalne integracije.

Ispitane ulice su veoma različite, zavisno od sredina u kojima su oformljene. Kod svih je uočena adekvatna programsko-sadržajna koncepcija, sa primetnim nedostatkom kulturnih aktivnsoti.

Opremljenost ulica je različita, generalno prisutni su raznorodni elementi koji se nedovoljno održavaju.

Zaključak je da sve ispitane ulice poseduju vredne i dragocene potencijale, koje treba smišljeno i senzibilno ukomponovati i iskoristiti u bliskoj budućnosti.

Uvod

Ulica je osnovni element strukture naselja bilo kog reda. Ulice formiraju uličnu mrežu I organizuju gradsku celinu. One imaju socijalnu ulogu kao mesta za kretanje i saobraćaj, komunikacije i susrete. Ulice su mesto kontakta unutrašnjih i spoljašnjih prostora, javanog i privatnog, izgrađenog i otvorenog, statičnog i dinamičnog, one povezuju i razdvajaju sadržaje, oslikavaju nivo društva, životne uslove i kulturu.Knjiga je posvećena analizi ulica u centralnim područjima Vojvođanskih gradova, kriterijumima prema kojima su te ulice analizirane (ima ih 11) i predlozima transformacija tih ulica.Ulica je linearni element koji navodi na kretanje. Ona je takođe funkcionalni, socijalni iambijentalni element grada.

Urbana struktura i ulična mreža

Prostorna organizacija grada i ulična mreža.

Hipodamusov plan Mileta, zamišljen je kao ortogonalna mreža ulica istog rastojanja u oba pravca, tako da su dimenzije blokova identične. Antički gradovi imaju urbanu strukturu koja poseduje elemente neizvesnosti i iznenađenja. U 20 veku probijaju se linearni pravci, ulice postaju monotonije, ne obraća se pažnja na potrebe stanovnika. Faktori koji danas utiču na formiranje ulica su: namena zemljišta i njegova ekonomska vrednost, komunikacije i saobraćajni sistemi, prirodni uslovi, ekonomija, politika, kultura.

Vrh straneKorpaPretraživanjeSve veze

Vrh strane | Početna | Korpa | Pretraživanje | Pomoć | Kontakt